Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021