Εκστρατεία ενημέρωσης του Β.Ε.Π. για την ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας