Εκπτωση στα μέλη του ΒΕΠ για συμμετοχή στην Έκθεση «Άττικα 1»