Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για τη Βιομηχανική περιοχή Μάνδρας συμφώνησαν Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και Δήμος