ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»