Εκδήλωση στη μνήμη του Προέδρου ΒΕΠ Ανδριανού Μιχάλαρου