ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ IDEC ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ