Εκδήλωση Β.Ε.Π. για τη ρύθμιση οφειλών σε δημόσιο & τράπεζες