Εκ περιτροπής εργασία με δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων