ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ-ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΣΚΕ (Δράση "e-Λιανικό")