Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών από την ΑΑΔΕ για: -Το κύρος των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων και - τη μετάφραση αυτών