Εγκύκλιος για τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2023 / Τρόπος και διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Υπουργική Απόφαση