Εγκύκλιος εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το Σχολικό Έτος 2019-2020