Εγκρίθηκε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» στη συνεδρίαση του Ecofin στις Βρυξέλλες