Ευκαιρίες και προοπτικές συνεργασίας με τη ρωσική αγορά