"Δυναμικό «παρόν» του Β.Ε.Π. στις «Ημέρες Θάλασσας 2021»"