Δρομολογήθηκε η «FRESKON» από την ΔΕΘ-HELEXPO A.E.