ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ «e-λιανικό»