Δωρεάν διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής στα μέλη του Επιμελητηρίου μέσω της υπηρεσίας έκδοσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών που υποστηρίζει Πανελλαδικά η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος