ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β.Ε.Π.: "Κανένας εξωγενής παράγοντας δεν είναι ικανός να βλάψει και να μειώσει το κύρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά"