Δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ για την περιβαλλοντική κατάταξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων ( ΦΕΚ 3833 Β΄ /09-09-2020)