Δημόσια διαβούλευση υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για ενσωμάτωση Κοινοτικής οδηγίας για τα ευαλλοίωτα - μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα