Διμερές Εμπόριο Ελλάδας- Γερμανίας Α΄εξάμηνο 2021 (Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο)