Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών την πρώτη εκταμίευση πόρων, ύψους 2 δισ. ευρώ, προς την Ελλάδα, από το Πρόγραμμα SURE, για τη στήριξη της απασχόλησης