ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Β.Ε.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 300 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΣ