ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Β.Ε.Π. κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ-ΝΤΟΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ