Δήλωση Προέδρου ΒΕΠ κ. Α. Μιχάλαρου για την ανάληψη της νέας κυβέρνησης