ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΗΤΑ ΤΟ ΒΕΠ