Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την αναβάθμιση των λουτρών του 691 ΒΕΒ