Διευκρινιστική ανακοίνωση για την προϋπόθεση 1 ΕΜΕ τουριστικών επιχειρήσεων