Διευκρίνιση από το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών