Διευκρινίσεις για την υποβολή των δηλώσεων νέων αναστολών μηνός Ιουνίου