Διευκρινίσεις για τα self tests στον ιδιωτικό τομέα