Διευκρινίσεις από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για τον έλεγχο των εισαγόμενων από τρίτες χώρες πυροσβεστήρων