Διατηρούνται οι ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες πληρωμών μέχρι 50 ευρώ