ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013: από τις σπουδές στο επάγγελμα από το ΤΕΙ Πειραιά