Διαμαρτυρία του ΒΕΠ για την εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ