"Διαμαρτυρία Β.Ε.Π. για την αύξηση χρεώσεων προμηθειών και εξόδων των τραπεζών"