ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΒΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑΣ