Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού από το 424 ΓΣΝ για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων (αναλώσιμα έγχυσης)