Διακήρυξη διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 251 ΓΝΑ