Διακήρυξη διαγωνισμού ειδών κυλικείου από την 33 Μ/Κ ΤΑΞ