Διακήρυξη διαγωνισμού από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού για την προμήθεια ενός (1) Χειρουργικού Μικροσκοπίου Πλαστικής Χειρουργικής και Νευροχειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών