Διαγραφή μικρών σκαφών - Αντικατάσταση νομιμοποιητικών εγγράφων μικρών σκαφών που κατεστράφησαν ή αχρηστεύθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών