Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση της ΕΛΑΝΕΤ για τη Δράση “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ