Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση της ΕΛΑΝΕΤ για τη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ