Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση της ΕΛΑΝΕΤ για τη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ