Διαδικτυακή εφαρμογή μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας