ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ Ν.3551/07 (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ) Εντός του μηνός Ιανουαρίου 2020