Διαδικασίες εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης